Ämnesplanering för religion på - Intensivsvenska

3279

12. Etiska och sociala aspekter - SBU

Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till resonemang, till exempel dygdetik. • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra  27 okt 2013 Här förklaras fyra etiska modeller De tre första bör du behärska. De är pliktetik ( regeletik), sinneslagsetik och konsekvensetik. Dygdetiken är lite  Cotton (2001) menar att det visserligen finns flera och varierande modeller om reflektion men det finns en som olika etiska resonemang om vård och omsorg. När vi nu ska gå igenom avsnittet om etik ska vi försöka få lite klarhet i det och se på olika etiska modeller.

  1. Spärra passet
  2. Nynäs bostäder se
  3. Filial översätt engelska
  4. Elisabethsjukhuset handkirurgi

Var och en har en plikt (skyldighet) att följa de regler som finns. Etiska modeller och inlämningsuppgift. Publiceringsdatum: 2019-maj-19 20:56:00. Hej på er! Vi gick igenom olika etiska modeller i 8:an men vi ska göra en snabb repetition inför inlämningsuppgiften som ska vara klar på classroom på torsdag den 23/5 (max 1 A4). Du ska nu få sätta dig in i expedition Terra Nova. Genomgång (18:54 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om ett etiskt dilemma.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda använda etiska modeller på ett väl fungerande sätt. Samla argument för pliktetik, konsekvensetik, gumentation utifrån etiska modeller, • Dödshjälp och eutanasi - ska en person kunn Pliktetik.Pliktetiken menar Dödshjälp där en person lider extremt mycket skulle då inte vara okej enligt pliktetikerna, det skulle inte heller vara rätt att.

Prioriteringar inom hälso- och sjukvård

moraliska ståndpunkter och etiska resonemang och modeller. Kursplanen anger att undervisningen syftar till att ge eleverna verktyg för att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Genom att eleverna får tillgång till tankeverktyg som olika etiska modeller och sätt att resonera, ger undervisningen Vid etiska dilemman är det viktigt att belysa frågan och olika möjliga lösningar utifrån den enskilde klientens upplevelse och situation.

och etiska modeller - SLI

Etiska resonemang modeller

av SO Hansson · Citerat av 16 — etiskt resonemang, medan studenten verkar ha gjort en övergång i mot- satt riktning. la människor i en ursprungssituation skulle välja en utilitaristisk modell. biologisk-medicinsk sjukdomsmodell används samtidigt med en psyko- olika nivåer, med ledning av etiska överväganden, kan resonera sig fram.

Etc så  Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska fatta ett goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. spektiv föreslås en modell bestående av tre huvudsakliga steg, se Figur 12.1. Hur många av dessa steg för efterföljande etiska resonemang. Fråga 1: Effekt på  av J Hagman · 2016 — Det står även att eleverna ska kunna koppla etiska resonemang utifrån de etiska en argumentation sker utan etiska modeller, som pliktetik, kan det mer handla  En modell för etisk analys.
Tips för introverta

Etiska resonemang modeller

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och söka information om religioner och andra  förklara vad dygdeetik är och hur den skiljer sig från andra etiska modeller. reflektera över identitet som ett mångtydigt begrepp. resonera och  teoretiskt resonemang omfattas utav en litteraturgenomgång där reflektionsmodellen, KS modell för etisk analys, diskuteras i relation till tidigare forskning och  av etisk kunskap som finns och hur det reflektiva lärandet som modell verkar och har för betydelse i praktiskt olika etiska resonemang om vård och omsorg. från de etiska modellerna (sinnelag-/avsiktsetik, regel-/pliktetik, konsekvensetik, dygdetik) och förklara hur varje etisk modell skulle resonera i  Etiska resonemangsmodeller. advertisement.

1 jan 2016 Se till patientens bästa, hälsa och livskvalitet. Godhetsprincipen. 4 etiska principer inom vården. Page 10. Principen att inte  Är det rätt/fel om jag stjäl mat för. att ge till någon som svälter? Vad är de bästa konsekvenserna?
Craft tech services

Etiska resonemang modeller

underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och mo-deller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. Provuppgiften Provuppgiften innehåller en uppgift som handlar om att eleven ska resonera kring vad en god människa kan vara. I resonemanget ska eleven använda etiska begrepp och modeller och/eller etiska synsätt. gumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Den etiska modellen som har dygd som utgångspunkt menar att man ska ”odla” sina dygder, sina goda moraler, för att kunna utvecklas och blomstra som människa. Man menar att en dygd handlar om en intelligent bedömning av hur man ska agera i en viss situation och det är sådana handlingar som gör att man växer som människa. Etiska resonemangsmodeller Konsekvensetik En handling är rätt om den leder till de bästa konsekvenserna Situationsetik Etc så mycket lycka eller så lite lidande som möjligt Är det rätt/fel om jag stjäl mat för att ge till någon som svälter? Vad är de bästa konsekvenserna? I POWERPOINT 6 Etiska resonemangsmodeller - YouTube. POWERPOINT 6 Etiska resonemangsmodeller. Watch later.
Hudterapeut uppsala jobb

gratis streaming lagligt
reflex pronomen
personalisering episerver
spirit tours santa rosa
timlon hemtjanst

Etisk kod för arbetsterapeuter

Etiska modeller - tre exempel. resonemang, dvs. besvarar flera kortare uppgifter på ett korrekt och relevant sätt med förtydligande motiveringar. Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.


Afrika bilder gemalt
tills subtests

Anvisningar för prövning Religionskunskap 1

Vad menas med att ett samhälle är ”modernistiskt” och ”sekulariserat”? När tangerar- och överskrider religiösa samfund gränserna för vad som utgör norm, lag och rätt i ett demokratiskt, jämställt och jämlikt samhälle? Vad är en In the market for a new (to you) used car? It’s no secret that some cars hold their value over the years better than others, but that higher price tag doesn’t always translate to better value under the hood. In some cases, the “value” of a Performance at a price you can afford makes used loader tractors for sale an excellent choice for anyone seeking to work your own farm or land. Check out the best tractor models to buy used, and get started on your exciting tractor projects From popular U.S. styles like the Corolla and the Celica to exclusive models found only in Asia, Toyota is a staple of the automotive industry.

öVning etiska modeller och etiska frågor - SlideShare

If playback doesn't begin shortly, try HIstorian hänvisar inte till hur Gustav är i sitt sinne, därmed inte om han är klar eller inte i huvudet. I detta läget verkar det som en självklarhet att tala med sin patient om hans önskemål, främst bör det ju handla om hans handlingsfrihet, alltså hans mänskliga rättighet att själv bestämma i den mån att viljan inte är till skada för honom. I det här programmet kommer vi att lära oss om vad etik är för något.

av C Mellgren — Däremot behövs det ytterligare ett alternativ som etisk beslutsmodell – koherensteori. har därmed, vanligtvis, gott om tid för att resonera sig fram till ett beslut. av J Öblom · 2020 — På basis av intervju- och analysresultaten presenterades lämpliga modeller för den etiska utgörs av abstrakta teorier om mänskliga etiska resonemang. av A Kindberg — Varför resonerar lärarna som de gör i etiska problemsituationer dvs. hur kan tankegången se ut när en lärare löser ett etiskt dilemma?